Máy Chủ : Quý Tộc (Phiên Bản Basic)

Thời gian Test: 13h 28/11/2022

Thời gian Open: 13h 03/12/2022

IP Server: 103.200.22.177 | Port : 15779

Trạng Thái Hoạt Động Server - OpenBeta đua top: 13h 03/12/2022
- Đăng ký nghề hoạt động job: Chưa Mở (khoá ngày đầu open)
- Khoá map lăng mộ tầng thuỷ hoàng: Khi đua top
- Khoá Q exp, Boss, bán cuộn exp xoá x2hh: Khi đua top
- Vốn Trade X3 so với mặc định (NPC X1): Khi đua top
- Khởi điểm Open A1 D10, A2 D10, Sos D10, A3 D10 (Max)
- Xong đua top: dự kiến top 2-3 Tuần
- Mở Map lăng mộ tần thuỷ hoàng: Chưa Mở (mở khi xong top xong)
- Tăng Exp X5>7: Chưa Tăng (Tăng khi đua top xong)
- Tăng vốn trade X3>X4 (NPC X1.1): Chưa Tăng (Tăng khi đua top xong)
- Reset Time 3h xanh 1h cam: Chưa Mở (mở khi xong top xong)
- Nhận cuộn hỗ trợ Exp tiệm thuốc: Chưa Mở (mở khi xong top xong)
- Mở bán vé tăng kinh nghiệm, xóa X2hh: Chưa Mở (mở khi xong top xong)
- Hệ thống boss: Chưa Mở (mở khi xong top xong)
- Mở hệ thống đấu trường: Chưa Mở (mở sau 5 ngày khi xong đua top)
- Som D10: Chưa Mở (mở sau 3 tháng Open có thể lâu hơn so với dự kiến)
🏆GIẢI ĐUA TOP CẤP ĐỘ🏆
️️(dự kiến xong top 2-3 Tuần)
️️️🥇Top1: 6000k VND(50% ATM + 50% silk giá gốc), Title bậc 3,Đổi Tên Và Màu Title Tự Chọn
️️️️🥈Top2: 4000k VND(50% ATM + 50% silk giá gốc), Title bậc 2,Đổi Tên Và Màu Title Tự Chọn
️️️️🥉Top3: 2000k VND(50% ATM + 50% silk giá gốc), Title bậc 1,Đổi Tên Và Màu Title Tự Chọn
️️🥇Top4-10 : Mỗi giải 2000 silk
💢Lưu Ý: Top được tính theo thời gian đạt cấp độ 100 và hệ thống tự động cập nhập (không cần up bài báo danh top), mỗi IP/người chơi chỉ được nhận 1 giải top (check gian lận check lịch sử log).
💢KHÔNG TOP NẠP - MỐC NẠP💢